1. OSNOVNI USLOVI ZA NAJAM VOZILA

Vozač mora imati minimum 21 godinu. Minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole i obavezno na uvid Obavezna identifikacija - lična karta ili pasoš na uvid.

2. DUŽINA NAJMA

Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa). Vreme preuzimanja i vraćanja vozila mora biti identično. Tolerišemo samo 120 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila. Po isteku prekoračenja, zaračunavamo novi, dodatni dan najma.

3. PLAĆANJE I DEPOZIT

Najam se plaća prilikom preuzimanja vozila.

4. PREUZIMANJE I VRAĆANJE VOZILA

Vozilo se može preuzeti i vratiti u našoj poslovnici na aerodromu Nikola Tesla, a moguća je i dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (hotel, kućna adresa, preduzeće i sl.) uz doplatu. Vozilo se može preuzeti i vratiti i izvan radnog vremena, uz doplatu. Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila. Savetujemo da sa našim službenikom dobro pregledate vozilo.

5. OGRANIČENJA VEZANA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM

Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje ne važi - klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe. Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u ugovor upiše i 1 dodatni vozač, uz odobrenje R&B Rent a Car-a, prilikom preuzimanja vozila. Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima osiguranje ne važi - klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.

OSIGURANJA

6. CDW (COLLISION DAMAGE WAIVER)

  osiguranje od štete sa učešćem u šteti

Ovo osiguranje je uključeno u cenu. Odgovornost za štetu na iznajmljenom vozilu i prema trećem licu je ograničena određenim maksimalnim iznosom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Taj iznos je obavezno upisan u ugovoru o najmu vozila Ovo osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenja donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati. Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti klijent i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaku promenu stanja vozila tj. sva nova oštećenja će biti upisana u obrazac ugovora o najmu i potpisana obostrano.

7. TP (THEFT PROTECTION)

  Osiguranje od krađe sa učešćem u šteti

Ovo osiguranje je uključeno u cenu. Odgovornost za krađu vozila ili delova vozila (gume, stereo uređaj i sl.) je ograničena određenim maksimalnim iznosom koji se vezuje za grupu iznajmljenog vozila. Taj iznos je obavezno upisan u ugovoru o najmu vozila. Ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi volana.

8. PAI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE)

  Osiguranje lica

Kupovinom ovog osiguranja, vozač i lica u vozilu se osiguravaju za slučaj smrti ili povreda, nastalih u saobraćajnoj nezgodi, za vreme trajanja najma vozila. Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osigurana. Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i/ili krađe biće naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

9. POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE, ŠTETE I KRAĐE VOZILA

Klijent je obavezan da postupi na sledeći način: Odmah da obavesti policiju i Rent a Brand o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama. Da zapiše podatke o drugim učesniciima u nesreći tj. događaju. Da ispuni izveštaj o nesreći/šteti prilikom vraćanja vozila. Da napiše kratku izjavu u kojoj će opisati uzroke i okolnosti u kojima se desila nesreća/šteta.